Papperstyper

Papperstyper


Använd alternativen för Papperstyper i HP ToolboxFX till att konfigurera utskriftslägen som motsvarar de olika utskriftstyperna. Om du väljer Återställningslägen återställs alla fabriksinställningar.

OBS!

Du måste klicka på Använd innan ändringarna börjar gälla.

HP Color Laserjet 2605 Papperstyper