Enhetsinställning

Enhetsinställning


Mappen HP ToolboxFX Enhetsinställning innehåller länkar till följande huvudsidor:

Enhetsinformation. Visar information om skrivaren, till exempel beskrivning och kontaktperson.
Pappershantering. Ändrar inställningarna för pappershantering, till exempel standardstorleken och standardtypen för papper.
Utskrift. Ändrar standardinställningarna för utskrifter, till exempel antal kopior och pappersorientering.
PCL5e. Visar och ändrar PCL5e-inställningar.
PostScript. Visar och ändrar PostScript-inställningar.
Utskriftskval.. Ändrar inställningar för utskriftskvalitet.
Utskriftstäthet. Ändrar utskriftstätheten, t.ex. kontraster, högdagrar, mellantoner och skuggor.
Papperstyper. Ändrar inställningarna av läget för alla utskriftsmaterial, till exempel brevpapper, hålat papper och glättat papper.
Minneskort. Ändrar skrivarinställningar, t.ex. bildstorlek, antal exemplar och färgutskrift när fotografier skrivs ut från minneskort.
Systeminställningar. Ändrar systeminställningarna, till exempel skrivarspråket och återställning efter papperstrassel.
Service. Ger åtkomst till olika procedurer som behövs för att man ska kunna utföra service på skrivaren.
Spara/återställ inställningar. Sparar de aktuella skrivarinställningarna i en fil på datorn. Med den här filen kan du överföra samma inställningar till en annan skrivare eller återställa de här inställningarna på skrivaren vid ett senare tillfälle.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet 2605 Enhetsinställning