Så här får du åtkomst till den inbäddade webbservern med en nätverksanslutning

Så här får du åtkomst till den inbäddade webbservern med en nätverksanslutning


Skriv IP-adressen till skrivaren i adressfältet med en stödd webbläsare. (Skriv ut en konfigurationssida när du vill ha reda på enhetens IP-adress. Mer information om hur du skriver ut en konfigurationssida finns i Konfigurationssida.)

OBS!

Om du inte får åtkomst till den inbäddade webbservern med en IP-adress kan du använda värdnamnet.

OBS!

När du har öppnat URL-adressen kan du göra ett bokmärke för den så att du snabbt kan återvända till adressen vid ett senare tillfälle.

1. Den inbäddade webbservern har tre flikar som innehåller inställningar och information om skrivaren: fliken Information, fliken Inställningar och fliken Nätverk. Klicka på den flik som du vill visa.
2. Mer information om varje flik finns i följande avsnitt.
HP Color Laserjet 2605 Så här får du åtkomst till den inbäddade webbservern med en nätverksanslutning