Fliken Information

Fliken Information


Följande sidor finns i gruppen med Information-sidor:

Enhetsstatus. På den här sidan visas typ och storlek på utskriftsmaterialet för varje fack.
Konfiguration. På den här sidan visas nätverks- och produktinformation som hämtas från skrivarkonfigurationssidan, såsom antal sidor, utskriftsinställningar och pappersalternativ.
Status för förbrukningsmaterial. På den här sidan visas hur lång livstid som finns kvar av HP-förbrukningsmaterialen. 0 % betyder att ett förbrukningsmaterial är slut. På den här sidan visas även artikelnummer för förbrukningsmaterial. Om du vill beställa nytt förbrukningsmaterial klickar du på Beställ förbrukningsmaterial i området Andra länkar på vänster sida i fönstret. Du måste ha åtkomst till Internet för att besöka webbplatserna.
Skriv ut infosidor. På den här sidan visas en fjärrmetod för åtkomst till en intern sida.
HP Color Laserjet 2605 Fliken Information