OH-film

OH-film


Använd endast fack 1 och fack 2 när du skriver ut på OH-film. Välj OH-film i dialogrutan Skriv ut eller skrivardrivrutinen.
Skrivaren stöder utskrift på OH-film i färg. Använd bara OH-film som är avsedd för laserskrivare.
Placera OH-filmen på en plan yta när du har tagit bort den från skrivaren.
OH-film som används i skrivaren måste tåla 210°C, som är skrivarens fixeringstemperatur.
VIKTIGT

Undvik skador på skrivaren genom att endast använda OH-film som rekommenderas för laserskrivare. Mer information finns i Information om tillbehör och beställning.

Genomskinligt material som inte är avsett för LaserJet-utskrift smälter i skrivaren och skadar den.

HP Color Laserjet 2605 OH-film