Etiketter

Etiketter


Markera den etikettyp som du använder i dialogrutan Skriv ut eller i skrivardrivrutinen.

VIKTIGT

Du undviker skada på skrivaren genom att bara använda etiketter som är rekommenderade för laserskrivare. Använd alltid fack 1 och fack 2 när du skriver ut etiketter, så undviker du papperstrassel. Skriv aldrig ut på samma etikettark mer än en gång och skriv inte ut på en del av ett etikettark.

När du väljer etiketter bör du tänka på kvaliteten på alla komponenter:

Självhäftande: Klistret måste vara stabilt vid 210°C som är skrivarens fixeringstemperatur.
Arrangemang: Använd bara etiketter där stödarket inte sticker fram mellan de separata etiketterna. Etiketterna kan lossna från ark med tomrum mellan etiketterna, vilket orsakar betydande papperstrassel.
Buktning: Etiketterna måste ligga plant före utskriften, med maximalt 13 mm buktning i någon riktning.
Skick: Använd inte etiketter som är skrynkliga eller har bubblor, som visar andra tecken på att de håller på att lossna från skyddsarket eller som är skadade på något sätt.

Instruktioner för hur du fyller på etiketter finns i Fylla på fack 1 eller Fylla på fack 2.

HP Color Laserjet 2605 Etiketter