Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet

Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet


Dzięki programowi HP Planet Partners zwracanie i utylizacja pustych kaset drukujących HP LaserJet jest bardzo proste i nie wymaga ponoszenia opłat. Firma HP dostarcza innowacyjne produkty i usługi wysokiej jakości w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska — od projektu i produkcji po dystrybucję, pracę produktu i proces utylizacji. Zapewniamy, że zwrócone kasety drukujące HP LaserJet są prawidłowo utylizowane poprzez przetworzenie ich w celu odzyskania cennych tworzyw sztucznych i metali dla nowych produktów, co zapobiega składowaniu milionów ton odpadów na wysypiska. Ponieważ ta kaseta zostanie zutylizowana i wykorzystana w nowych materiałach, nie zostanie zwrócona klientowi. Udział w programie HP Planet Partners umożliwia przetworzenie pustych kaset drukujących w odpowiedzialny sposób. Dziękujemy za to, że przyczyniasz się do ochrony środowiska!

W wielu krajach/regionach materiały eksploatacyjne tego urządzenia (na przykład kaseta drukująca) mogą zostać zwrócone do firmy HP dzięki programowi zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP. Prosty i bezpłatny program zwrotu dostępny jest w ponad 35 krajach/regionach. Informacje na temat programu i szczegółowe instrukcje w wielu językach można znaleźć na opakowaniach nowych kaset drukujących i materiałów eksploatacyjnych HP LaserJet.

Informacje o programie zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP

Od 1992 roku firma HP umożliwia darmowy zwrot i utylizację materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP LaserJet. W 2004 roku program HP Planet Partners dla materiałów eksploatacyjnych do drukarek LaserJet był dostępny na obszarze 85% światowego rynku, gdzie sprzedawane są materiały eksploatacyjne do drukarek HP LaserJet. Zaadresowane i opłacone nalepki dostarczane są z instrukcjami obsługi zawartymi w większości opakowań kaset drukujących do drukarek HP LaserJet. Nalepki i opakowania są również dostępne w witrynie: http://www.hp.com/recycle.

Należy posłużyć się tą nalepką tylko do zwrotu pustych, oryginalnych kaset drukujących HP LaserJet. Nie należy używać tej nalepki dla kaset firm innych niż HP, ponownie napełnianych ani przerabianych kaset lub zwrotów gwarancyjnych. Materiały eksploatacyjne do drukarki lub inne przedmioty przypadkowo wysłane do programu HP Planet Partners nie mogą zostać zwrócone.

W ramach programu utylizacji materiałów eksploatacyjnych HP Planet Partners w roku 2004 na całym świecie zutylizowano ponad 10 milionów kaset drukujących do drukarek HP LaserJet. Ta rekordowa liczba oznacza 12,5 tysiąca ton części kaset drukujących, które nie znalazły się na wysypiskach. W 2004 roku na całym świecie firma HP zutylizowała średnio 59% kaset drukujących, które składają się głównie z plastiku i metali. Plastik i metale są używane w nowych produktach, takich jak produkty HP, plastikowych podajników i rolek. Pozostałe materiały są utylizowane w bezpieczny dla środowiska sposób.

Zwroty w USA

Aby zwrot zużytych kaset i materiałów eksploatacyjnych przeprowadzany był w sposób bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego, firma HP zaleca korzystanie ze zwrotów hurtowych. Wystarczy zapakować razem co najmniej dwie kasety i skorzystać z jednej, opłaconej z góry i zaadresowanej nalepki UPS dostarczanej w opakowaniu. Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc na terenie Stanów Zjednoczonych pod numer 1-800-340-2445 lub odwiedzając witrynę Programu zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP pod adresem: http://www.hp.com/go/recycle.

Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych

Klienci mieszkający poza Stanami Zjednoczonymi powinni odwiedzić witrynę http://www.hp.com/go/recycle, aby uzyskać dalsze informacje odnośnie dostępności programu zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP.

Papier

Z tym urządzeniem można używać papieru makulaturowego, jeżeli spełnia on wymagania przedstawione w instrukcji HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Instrukcję w formacie PDF można pobrać ze strony http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Produkt obsługuje papier makulaturowy zgodnie z normą EN12281:2002.

Ograniczenia dotyczące materiałów

Urządzenie nie zawiera domieszek rtęci.

Z urządzeniem nie są dostarczane baterie.

Informacje o utylizacji można uzyskać pod adresem http://www.hp.com/go/recycle lub kontaktując się z lokalnymi władzami lub amerykańskim Zrzeszeniem Przemysłu Elektronicznego (EIA) pod adresem http://www.eiae.org.

HP Color Laserjet 2605 Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet