Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa lasera

Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa lasera


Ośrodek Badania Urządzeń i Szkodliwości Promieniotwórczej (Center for Devices and Radiological Health) przy amerykańskim Urzędzie ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration) wprowadził przepisy dotyczące produktów laserowych wyprodukowanych od dnia 1 sierpnia 1976 roku. Zgodność z tymi przepisami obowiązuje w odniesieniu do urządzeń sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Niniejsza drukarka posiada certyfikat produktu laserowego „klasy 1”, zgodnie ze standardami określonymi w ustawie o kontroli bezpieczeństwa promieniowania (Radiation Control for Health and Safety Act), wydanej przez amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (U.S. Department of Health and Human Services) w roku 1968.

Ponieważ promieniowane emitowane wewnątrz drukarki jest całkowicie zamknięte wewnątrz obudowy ochronnej, promień laserowy nie może wydostać się na zewnątrz podczas żadnego etapu normalnego korzystania z drukarki przez użytkowników.

OSTRZEŻENIE!

Używanie elementów sterujących, przeprowadzanie samodzielnych regulacji lub postępowanie według procedur innych niż opisane w niniejszej instrukcji może narazić użytkownika na szkodliwe promieniowanie.

HP Color Laserjet 2605 Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa lasera