Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności


Deklaracja zgodności
zgodnie z wytycznymi ISO/IEC 22 i normą EN 45014
Nazwa producenta: Hewlett-Packard Company
Adres producenta: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
oświadcza, że produkt
Nazwa produktu: Drukarka HP Color LaserJet 2605
Numer modelu w oświadczeniach prawnych3): BOISB-0409-02
Obejmuje: Q6459A — Opcjonalny podajnik na 250 arkuszy
Opcje urządzenia: Wszystkie
Kasety z tonerem: Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A
jest zgodny z następującymi specyfikacjami:
Bezpieczeństwo: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/
EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (urządzenie laserowe/LED klasy 1)
GB4943-2001
EMC: CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 + A1 + A2 —1 Class B1)
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Dodatkowe informacje:
Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektyw EMC 89/336/EEC oraz dyrektyw Low Voltage Directive 73/23/EEC i jako taki posiada oznaczenie CE.
1) Produkt został przetestowany w typowej konfiguracji z komputerami osobistymi firmy Hewlett-Packard.
2) Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Używanie urządzenia jest uwarunkowane dwoma zasadami: (1) niniejsze urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi przyjąć wszystkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie.
3) Dla celów prawnych urządzeniu przydzielono numer modelu w oświadczeniach prawnych. Numeru tego nie należy mylić z nazwą lub numerami produktu ani innymi numerami.
Boise, Idaho 83714-1021, USA
22 grudnia 2005
Informacje tylko na temat przepisów:
Kontakt w Australii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.
Kontakt w Europie: Lokalne biuro sprzedaży i usług firmy Hewlett-Packard lub Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, , Niemcy, (faks: +49-7031-14-3143)
Kontakt w Stanach Zjednoczonych: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA, (Tel.: 208-396-6000)
HP Color Laserjet 2605 Deklaracja zgodności