Serwisowy formularz informacyjny

Serwisowy formularz informacyjny


KTO ZWRACA SPRZĘT? Data:
Osoba kontaktowa: Telefon:
Inna osoba kontaktowa: Telefon:
Adres zwrotny:
 
 
Uwagi dotyczące wysyłki:
CO JEST WYSYŁANE?
Nazwa modelu: Numer modelu: Numer seryjny:
Należy dołączyć wszystkie wymagane wydruki. NIE NALEŻY wysyłać akcesoriów (instrukcji obsługi, materiałów czyszczących itp.), które nie są wymagane do dokonania naprawy.
CZY WYJĘTO KASETY DRUKUJĄCE?
Przed wysłaniem drukarki należy wyjąć kasety drukujące, chyba że jest to niemożliwe z powodu usterki technicznej.
[  ] Tak. [  ] Nie, nie mogę ich wyjąć.
CO NALEŻY ZROBIĆ? (W razie potrzeby należy dołączyć jeszcze jedną stronę).
1. Prosimy opisać charakter usterki. (Co jest uszkodzone? Jakie czynności były wykonywane przez użytkownika, gdy wystąpiła usterka, jakie oprogramowanie było uruchomione, czy usterka się powtarza?)
 
2. Jeżeli usterka występuje sporadycznie, to w jakich odstępach czasu?
3. Jeśli drukarka jest podłączona do któregokolwiek z poniższych urządzeń, należy podać numer modelu i nazwę producenta urządzenia.
Komputer osobisty: Modem: Sieć:
4. Dodatkowe uwagi:
 
JAK ZOSTANĄ POKRYTE KOSZTY NAPRAWY?
[  ] Naprawa gwarancyjna Data zakupu/odbioru:
(Należy dołączyć dowód zakupu lub dokument odbioru opatrzony datą).
[  ] Numer umowy dotyczącej konserwacji:
[  ] Numer zamówienia zakupu:
Z wyjątkiem umowy serwisowej i umowy gwarancyjnej, do każdego wniosku o wykonanie czynności serwisowej musi być dołączony numer zamówienia i/lub podpis uprawnionej osoby. Jeśli nie mają zastosowania standardowe ceny napraw, wymagane jest zamówienie zakupu na kwotę minimalną. Wykaz standardowych opłat za naprawę można uzyskać w autoryzowanym centrum napraw firmy HP.
Podpis osoby upoważnionej: Telefon:
Adres bilingowy:
 
 
Specjalne instrukcje dotyczące bilingu:
HP Color Laserjet 2605 Serwisowy formularz informacyjny