Ponowne pakowanie drukarki

Ponowne pakowanie drukarki


OSTROŻNIE

Przed transportem drukarki niezwykle ważne jest wyjęcie kaset drukujących. Jeżeli kasety drukujące będą znajdować się w drukarce podczas transportu, toner wysypie się i pokryje całkowicie mechanizm napędowy drukarki oraz inne części.

Aby uniknąć uszkodzenia kasety drukującej, nie należy dotykać jej rolki oraz należy ją przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w ciemnym miejscu.

1. Wyjmij wszystkie cztery kasety drukujące.
2. Jeśli używasz opcjonalnego podajnika 3, wyjmij go i zachowaj.
3. Odłącz i zachowaj kabel zasilający i kabel interfejsu.
4. Odłącz i zachowaj opcjonalny zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect, jeśli jest używany.
5. Jeżeli to możliwe, dołącz do przesyłki próbki wydruku i około 50–100 arkuszy papieru lub innych materiałów drukarskich, na których wydruk jest nieprawidłowy.
6. Jeżeli to możliwe, użyj oryginalnego opakowania i materiałów pakunkowych. Jeśli opakowanie drukarki jest niedostępne, skontaktuj się z lokalnym urzędem pocztowym, aby uzyskać informacje na temat sposobu zapakowania drukarki. Firma HP zaleca ubezpieczenie wysyłanego sprzętu.
7. Dołącz wypełniony egzemplarz dokumentu Serwisowy formularz informacyjny.
8. W Stanach Zjednoczonych można zadzwonić do działu obsługi klienta firmy HP, aby zamówić nowe opakowanie. W innych krajach/regionach użyj, o ile to możliwe, oryginalnego opakowania. Firma Hewlett-Packard zaleca ubezpieczenie wysyłanej drukarki.
HP Color Laserjet 2605 Ponowne pakowanie drukarki