Ponowne pakowanie drukarki

Ponowne pakowanie drukarki


Jeśli drukarkę należy przenieść lub przewieźć do nowej lokalizacji, należy wykonać poniższa procedurę, aby zapakować drukarkę.

OSTROŻNIE

Za uszkodzenia powstałe podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zapakowania odpowiada klient. Aby zapewnić prawidłową ochronę podczas transportu, drukarka musi być zapakowana przy użyciu oryginalnych materiałów pakunkowych.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP Color Laserjet 2605 Ponowne pakowanie drukarki