Dział obsługi klienta firmy HP

Dział obsługi klienta firmy HP


Usługi dostępne w trybie online

24-godzinny dostęp do informacji za pomocą połączenia modemowego lub internetowego

Sieć World Wide Web: Aktualne oprogramowanie drukarki HP, informacje na temat produktów i pomocy oraz sterowniki drukarki w kilku językach można uzyskać na stronie http://www.hp.com/support/clj2605. (Strona dostępna w języku angielskim).

Narzędzia do rozwiązywania problemów w trybie online

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) to pakiet opartych na sieci Web narzędzi do rozwiązywania problemów, przeznaczony dla komputerów stacjonarnych i urządzeń drukujących. Oprogramowanie ISPE ułatwia szybką identyfikację, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z komputerami i drukarkami. Dostęp do narzędzi ISPE można uzyskać pod adresem http://instantsupport.hp.com.

Pomoc telefoniczna

Firma Hewlett-Packard zapewnia bezpłatną pomoc telefoniczną w okresie gwarancji. Po dodzwonieniu się użytkownik zostanie połączony z pracownikami zespołu pomocy. Aby uzyskać numery telefoniczne dla poszczególnych krajów/regionów, należy zapoznać się z ulotką dostarczoną w opakowaniu urządzenia lub odwiedzić witrynę http://www.hp.com i kliknąć łącze Contact HP. Przed skontaktowaniem się z firmą HP należy przygotować następujące informacje: nazwa i numer seryjny urządzenia, data zakupu oraz opis problemu.

Pomoc można także znaleźć w Internecie pod adresem http://www.hp.com. Kliknij łącze pomoc — sterowniki.

Programy narzędziowe, sterowniki i informacje elektroniczne

Przejdź do strony http://www.hp.com/go/clj2605_software. Strona dostępna jest w języku angielskim, ale sterowniki można pobrać w kilku językach.

Aby uzyskać informacje przez telefon, zapoznaj się z ulotką dostarczoną z drukarką.

Bezpośrednie zamawianie akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych firmy HP

Materiały eksploatacyjne można zamówić w następujących witrynach internetowych:

Ameryka Północna: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-na

Ameryka Łacińska: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-la

Europa i Bliski Wschód: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-emea

Kraje/regiony Azji i Pacyfiku: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-ap

Aby zamówić akcesoria, należy odwiedzić witrynę http://www.hp.com i kliknąć łącze Supplies & Accessories. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Akcesoria i informacje na temat składania zamówień.

Aby zamówić materiały eksploatacyjne lub akcesoria przez telefon, należy zadzwonić pod następujące numery:

Stany Zjednoczone: 1-800-538-8787

Kanada: 1-800-387-3154

Numery telefonów dla innych krajów/regionów znajdują się na ulotce dostarczonej z drukarką.

Informacje o serwisie firmy HP

Aby uzyskać informacje na temat autoryzowanych sprzedawców produktów firmy HP w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, należy zadzwonić pod numer 1-800-243-9816 (Stany Zjednoczone) lub 1-800-387-3867 (Kanada). Informacje te można również znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/cposupportguide.

Informacje o usługach serwisowych dotyczących określonego urządzenia firmy HP w innych krajach/regionach można uzyskać pod numerem telefonu działu obsługi klientów firmy HP dla danego kraju/regionu. Zobacz ulotka dostarczona w opakowaniu drukarki.

Umowy serwisowe firmy HP

Należy zadzwonić pod numer: 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (USA)] lub 1-800-268-1221 (Kanada).

Serwis pogwarancyjny: 1-800-633-3600.

Serwis rozszerzony: Należy zadzwonić pod numer 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) lub 1-800-268-1221 (Kanada). Można również przejść do witryny HP Supportpack and Carepaq™ Services pod adresem http://www.hpexpress-services.com/10467a.

Program HP ToolboxFX

Aby sprawdzić ustawienia i stan drukarki, wyświetlić informacje o rozwiązywaniu problemów oraz dokumentację elektroniczną, należy użyć programu HP ToolboxFX. Program HP ToolboxFX można uruchomić, gdy drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera lub do sieci. Aby korzystać z programu HP ToolboxFX, należy przeprowadzić pełną instalację oprogramowania. Zobacz Obsługa drukarki.

HP Color Laserjet 2605 Dział obsługi klienta firmy HP