Umowy serwisowe i usługi HP Care Pack™

Umowy serwisowe i usługi HP Care Pack™


Firma HP oferuje różne opcje pomocy i serwisu dostosowane do różnych wymagań. Te opcje nie są częścią standardowej gwarancji. Usługi pomocy różnią się w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika. W przypadku większości drukarek firma HP oferuje usługi HP Care Pack i umowy serwisowe dostępne w trakcie gwarancji i po jej upływie.

Aby uzyskać informacje na temat dostępnych opcji serwisu i pomocy dla tej drukarki, należy przejść do witryny http://www.hpexpress-services.com/10467a i wpisać numer modelu drukarki. W Ameryce Północnej informacje na temat umowy serwisowej można uzyskać w dziale obsługi klienta firmy HP. Należy zadzwonić pod numer 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) lub 1-800-268-1221 (Kanada). W innych krajach/regionach należy skontaktować się z właściwym dla danego kraju/regionu centrum obsługi klienta firmy HP. Numer telefonu centrum obsługi klienta firmy HP dla danego kraju/regionu można znaleźć na dostarczonej w opakowaniu ulotce lub pod adresem http://www.hp.com.

HP Color Laserjet 2605 Umowy serwisowe i usługi HP Care Pack™