Załącznik A Akcesoria i informacje na temat składania zamówień

Akcesoria i informacje na temat składania zamówień


W chwili oddawania niniejszego podręcznika do druku dostępne były akcesoria wymienione na listach w niniejszej sekcji. Informacje na temat składania zamówień oraz dostępne akcesoria mogą ulec zmianie w czasie użytkowania drukarki. Najbardziej aktualne informacje można znaleźć w witrynie http://www.hp.com.

HP Color Laserjet 2605 Załącznik A Akcesoria i informacje na temat składania zamówień