Kolor RGB

Kolor RGB


Opcja Kolor RGB określa sposób odwzorowywania kolorów.

W większości przypadków należy wybrać ustawienie Domyślne (sRGB). To ustawienie powoduje, że kolor RGB jest interpretowany przez drukarkę jako sRGB, który jest standardem uznawanym przez firmę Microsoft i konsorcjum World Wide Web.
Wybierz opcję AdobeRGB dla dokumentów korzystających z kolorów AdobeRGB a nie z sRGB. Przykładowo, niektóre aparaty cyfrowe tworzą obrazy w kolorach AdobeRGB, jak również z przestrzeni kolorów AdobeRGB korzystają dokumenty utworzone w programie Adobe PhotoShop. Podczas drukowania za pomocą profesjonalnych aplikacji wykorzystujących przestrzeń kolorów AdobeRGB, ważne jest, aby wyłączyć zarządzanie kolorami w aplikacji i umożliwić oprogramowaniu zarządzanie przestrzenią kolorów.
Opcja Obraz fotograficzny interpretuje kolory RGB, tak jakby były drukowane jako fotografia w minilabie cyfrowym. To ustawienie jest przeznaczone do odwzorowania głębszych i bardziej nasyconych kolorów niż kolory tworzone w trybie standardowym. Tego ustawienia należy używać w celu drukowania fotografii.
Opcja Urządzenie powoduje wydruk danych RGB jako nieprzetworzonych w trybie urządzenia. Aby prawidłowo odwzorować fotografie po wybraniu tej opcji, kolory należy obsługiwać za pomocą używanego programu lub systemu operacyjnego.
Opcja Intensywne powoduje, że drukarka zwiększy nasycenie kolorów w tonach średnich. Mniej kolorowe obiekty będą odwzorowane jako bardziej kolorowe. Ta wartość jest zalecana przy drukowaniu grafiki do wykorzystania w celach profesjonalnych.
HP Color Laserjet 2605 Kolor RGB