Konfigurowanie parametrów protokołu IP

Konfigurowanie parametrów protokołu IP


Parametry konfiguracyjne protokołu TCP/IP (takie jak adres IP, maska podsieci, brama domyślna) można na drukarce skonfigurować na wiele różnych sposobów. Wartości te można skonfigurować ręcznie (na przykład przy użyciu usługi Telnet, wbudowanego serwera internetowego, poleceń arp i ping, a także oprogramowania firmy HP do zarządzania) albo pobrać automatycznie przy użyciu protokołów DHCP lub BOOTP po każdym włączeniu zasilania drukarki.

Po włączeniu zasilania nowa drukarka, która nie może uzyskać z sieci prawidłowego adresu IP, automatycznie przypisze do siebie domyślny adres IP. Domyślny adres IP jest zależny od typu sieci, do której podłączona jest dana drukarka. W małych sieciach prywatnych technika zwana adresowaniem lokalnym umożliwia przypisanie unikatowego adresu IP z zakresu od 169.254.1.0 do 169.254.254.255; taki adres powinien być prawidłowy. W dużych sieciach lub sieciach należących do przedsiębiorstw następuje przypisanie tymczasowego adresu 192.0.0.192, który obowiązuje do momentu odpowiedniego skonfigurowania adresu w danej sieci. Adres IP skonfigurowany dla drukarki można sprawdzić na jej stronie konfiguracji.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP Color Laserjet 2605 Konfigurowanie parametrów protokołu IP