Adres IP: część sieciowa

Adres IP: część sieciowa


Adresami sieciowymi zarządza organizacja InterNIC z Norfolk w stanie Virginia (USA). Organizacja InterNIC została wynajęta przez fundację National Science Foundation do zarządzania adresami i domenami sieci Internet. Adresy sieciowe są rozdzielane wśród organizacji, które z kolei ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe numerowanie podłączonych do sieci urządzeń lub hostów. Więcej informacji na temat części sieciowej adresu IP zawierają sekcje „Domyślna konfiguracja adresu IP (AutoIP)” i „Podsieci” poniżej.

HP Color Laserjet 2605 Adres IP: część sieciowa