Adres IP

Adres IP


Każdy host (stacja robocza lub węzeł) w sieci IP wymaga unikatowego adresu IP dla każdego interfejsu sieciowego. Jest to adres programowy, służący do identyfikowania zarówno sieci, jak i określonych hostów znajdujących się w tej sieci. Każdy adres IP można podzielić na dwie odrębne części: część sieciową i część hosta. Host może uzyskiwać dynamiczny adres IP z serwera przy każdym uruchomieniu urządzenia (na przykład przy użyciu protokołów DHCP i BOOTP).

Uwaga

Adresy IP należy zawsze przypisywać w porozumieniu z administratorem adresów IP. Ustawienie złego adresu może uniemożliwiać innym urządzeniom pracę w sieci lub zakłócać łączność.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP Color Laserjet 2605 Adres IP