TCP/IP

TCP/IP


W tej sekcji zamieszczono informacje ułatwiające zrozumienie podstaw protokołu TCP/IP.

Tak jak ludzie używają wspólnego języka do porozumiewania się, zestaw protokołów TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) określa sposób, w jaki komputery i inne urządzenia komunikują się między sobą przez sieć.

Protokół TCP/IP w szybkim tempie staje się najpowszechniej stosowanym zestawem protokołów. Główną tego przyczyną jest fakt, że na protokole TCP/IP oparta jest sieć Internet. Aby połączyć sieć lokalną z Internetem, konieczne jest użycie do celów komunikacyjnych protokołu TCP/IP.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP Color Laserjet 2605 TCP/IP