Ustawienia szybkości łącza i dupleksu

Ustawienia szybkości łącza i dupleksu


Uwaga

Wprowadzenie nieprawidłowych zmian w ustawieniach szybkości łącza i druku dwustronnego może uniemożliwić komunikowanie się z innymi urządzeniami sieciowymi. W większości sytuacji drukarkę należy pozostawić w trybie automatycznym. Należy również pamiętać, że wprowadzenie zmian spowoduje wyłączenie i ponowne włączenie drukarki. Zmiany należy wprowadzać tylko wtedy, gdy drukarka jest bezczynna.

1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Ustawienia szybkości łącza i dupleksu (Wybór).
2. Użyj przycisku HP Color Laserjet 2605 y arrow left Ustawienia szybkości łącza i dupleksu (Strzałka w lewo) lub HP Color Laserjet 2605 y arrow right Ustawienia szybkości łącza i dupleksu (Strzałka w prawo), aby wybrać opcję KONFIG. SIECI, a następnie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Ustawienia szybkości łącza i dupleksu (Wybór).
3. Użyj przycisku HP Color Laserjet 2605 y arrow left Ustawienia szybkości łącza i dupleksu (Strzałka w lewo) lub HP Color Laserjet 2605 y arrow right Ustawienia szybkości łącza i dupleksu (Strzałka w prawo), aby wybrać opcję Szybkość połącz., a następnie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Ustawienia szybkości łącza i dupleksu (Wybór).
4. Użyj przycisku HP Color Laserjet 2605 y arrow left Ustawienia szybkości łącza i dupleksu (Strzałka w lewo) lub HP Color Laserjet 2605 y arrow right Ustawienia szybkości łącza i dupleksu (Strzałka w prawo), aby wybrać jedno z następujących ustawień.
10T Full
10T Half
100T Full
100T Half
Uwaga

Ustawienie musi być dopasowane do urządzenia sieciowego, z którym jest nawiązywane połączenie (koncentratora sieciowego, przełącznika, bramy, routera lub komputera).

5. Naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Ustawienia szybkości łącza i dupleksu (Wybór). Drukarka wyłączy i włączy się ponownie.
HP Color Laserjet 2605 Ustawienia szybkości łącza i dupleksu