Aby zamienić konfigurację typu „udostępniane drukarki połączonej bezpośrednio” na „drukarka podłączona do portu sieciowego”

Aby zamienić konfigurację typu „udostępniane drukarki połączonej bezpośrednio” na „drukarka podłączona do portu sieciowego”


Aby zmienić połączenie bezpośrednie na połączenie sieciowe, należy wykonać poniższe czynności.

1. Odinstaluj sterownik drukarki dla bezpośredniego połączenia drukarki.
2. Zainstaluj sterownik w ramach konfiguracji sieci, wykonując kroki podane w sekcji Aby skonfigurować drukarkę podłączoną do portu sieciowego (w trybie drukowania bezpośredniego lub typu „każdy z każdym”).
HP Color Laserjet 2605 Aby zamienić konfigurację typu „udostępniane drukarki połączonej bezpośrednio” na „drukarka podłączona do portu sieciowego”