Rozwiązywanie problemów w komunikacji z siecią

Rozwiązywanie problemów w komunikacji z siecią


Sprawdź następujące elementy, aby ustalić, czy łączność między drukarką a siecią jest poprawna. Przyjęto tu założenie, że strona konfiguracji sieci została już wydrukowana (zobacz Strona Praca w sieci).

1. Czy występują problemy związane z połączeniem fizycznym między stacją roboczą lub serwerem plików a drukarką?

Sprawdź, czy okablowanie sieci, połączenia i konfiguracje routera są prawidłowe. Sprawdź, czy długość kabli sieciowych jest zgodna ze specyfikacją sieci.

2. Czy kable sieciowe są należycie podłączone?

Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci za pomocą odpowiedniego portu i kabla. Sprawdź każde połączenie kablowe, aby upewnić się, czy jest dobrze zamocowane i znajduje się na właściwym miejscu. Jeżeli problem nie ustępuje, spróbuj zastosować inne kable lub porty na koncentratorze lub nadajniku-odbiorniku. Bursztynowa lampka aktywności i zielona kontrolka stanu łącza obok podłączenia portu z tyłu drukarki powinny się palić.

3. Czy ustawienia szybkości łącza i druku dwustronnego są prawidłowe?

Firma Hewlett-Packard zaleca pozostawienie tych ustawień w trybie automatycznym (ustawienie domyślne). Zobacz Ustawienia szybkości łącza i dupleksu.

4. Czy drukarka reaguje na polecenie „ping”?

Użyj wiersza polecenia komputera, aby użyć polecenia ping do sprawdzenia połączenia z drukarką. Na przykład:

ping 192.168.45.39

Sprawdź, czy w wyniku użycia tego polecenia są wyświetlane czasy transmisji w obu kierunkach.

Jeżeli drukarka reaguje na polecenie ping, sprawdź, czy konfiguracja adresu IP drukarki na komputerze jest prawidłowa. Jeżeli jest ona poprawna, usuń i dodaj drukarkę ponownie.

Jeżeli użycie polecenia ping nie powiodło się, sprawdź, czy koncentratory sieciowe są włączone, a następnie sprawdź ustawienia sieci oraz czy drukarka i komputer są skonfigurowane dla tej samej sieci.

5. Czy dodano do sieci jakieś oprogramowanie?

Upewnij się, że jest ono zgodne z prawidłowymi sterownikami drukarek i zostało odpowiednio zainstalowane.

6. Czy inni użytkownicy mogą drukować?

Problem może być związany z konkretnym komputerem. Sprawdź sterowniki sieci, sterowniki drukarek i przekierowania (przechwytywanie w systemie Novell NetWare).

7. Jeśli inni użytkownicy mogą drukować, to czy posługują się oni tym samym sieciowym systemem operacyjnym?

Sprawdź, czy w używanym systemie prawidłowo skonfigurowano sieciowy system operacyjny.

8. Czy protokół jest włączony?

Sprawdź stan protokołu na stronie konfiguracji sieci. Zobacz Strona Praca w sieci. Aby sprawdzić stan innych protokołów, można również użyć wbudowanego serwera internetowego lub narzędzia HP ToolboxFX. Zobacz HP ToolboxFX lub Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego.

9. Czy nazwa drukarki jest wyświetlana w programie HP Web Jetadmin lub w innej aplikacji do zarządzania?
Sprawdź ustawienia sieci na stronie konfiguracji sieciowej.
Potwierdź ustawienia sieciowe drukarki za pomocą jej panelu sterowania (dotyczy drukarek z panelem sterowania).
HP Color Laserjet 2605 Rozwiązywanie problemów w komunikacji z siecią