8 Praca w sieci

Praca w sieci


Ta sekcja zawiera informacje na temat korzystania z drukarki w sieci.

Uwaga

Konfigurowanie ustawień TCP/IP jest skomplikowane i powinno być wykonywane przez doświadczonych administratorów sieci. Protokół BOOTP będzie wymagał serwera (PC, Unix, Linux itd.) do skonfigurowania konkretnych ustawień TCP/IP dla urządzenia. Protokół DHCP będzie również wymagał serwera, ale ustawienia protokołu TCP/IP nie zostaną określone dla drukarki. Można również użyć ręcznej metody konfigurowania określonych ustawień TCP/IP za pomocą panelu sterowania lub na wbudowanym serwerze internetowym. Aby uzyskać dodatkową pomoc lub konfigurację sieci, należy skontaktować się z dostawcą sieci.

HP Color Laserjet 2605 8 Praca w sieci