Zmiana ustawień domyślnych karty pamięci

Zmiana ustawień domyślnych karty pamięci


Drukarka HP Color LaserJet 2605dtn jest dostarczana z fabrycznymi ustawieniami domyślnymi. Domyślne ustawienia drukowania fotografii można zmienić za pomocą panelu sterowania drukarki.

Uwaga

Domyślne ustawienia pozostają zgodne z wybranymi, dopóki nie zostaną zmienione i zapisane ponownie. Aby zmienić ustawienia na czas wykonania określonego zadania drukowania fotografii, zobacz Zmiana ustawień karty pamięci dla bieżącego zadania.

1. Naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Zmiana ustawień domyślnych karty pamięci (Wybór).
2. Użyj przycisku HP Color Laserjet 2605 y arrow left Zmiana ustawień domyślnych karty pamięci (Strzałka w lewo) lub HP Color Laserjet 2605 y arrow right Zmiana ustawień domyślnych karty pamięci (Strzałka w prawo), aby wybrać pozycję KONFIG. FOTOGR., a następnie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Zmiana ustawień domyślnych karty pamięci (Wybór).
3. Za pomocą przycisku HP Color Laserjet 2605 y arrow left Zmiana ustawień domyślnych karty pamięci (Strzałka w lewo) lub HP Color Laserjet 2605 y arrow right Zmiana ustawień domyślnych karty pamięci (Strzałka w prawo) wybierz jedną z następujących pozycji menu, a następnie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Zmiana ustawień domyślnych karty pamięci (Wybór).
Domyślny rozmiar obrazu: Wybierz tę pozycję, aby zmienić rozmiar drukowanego obrazu.
DOM. LICZ. KOPII: Wybierz tę pozycję, aby zmienić liczbę drukowanych kopii.
Domyślny kolor wydruku: Wybierz tę pozycję, aby ustawić drukowanie dokumentu w kolorze lub czarno-białego.
Powtórz kroki od 1 do 3 dla wszystkich pozycji menu.
4. Za pomocą przycisku HP Color Laserjet 2605 y arrow left Zmiana ustawień domyślnych karty pamięci (Strzałka w lewo) lub HP Color Laserjet 2605 y arrow right Zmiana ustawień domyślnych karty pamięci (Strzałka w prawo) zmień ustawienie, a następnie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Zmiana ustawień domyślnych karty pamięci (Wybór), aby zapisać zmianę.
HP Color Laserjet 2605 Zmiana ustawień domyślnych karty pamięci