Drukowanie w skali szarości

Drukowanie w skali szarości


Wybranie opcji Druk w skali szarości w sterowniku drukarki umożliwia wydrukowanie dokumentu przy użyciu czerni i odcieni szarości. Ta opcja jest użyteczna w przypadku drukowania dokumentów kolorowych przeznaczonych do kopiowania lub faksowania.

Po wybraniu opcji Druk w skali szarości drukarka przechodzi w tryb monochromatyczny.

Wybranie opcji Druk w skali szarości w opcjach Jakość wydruku na karcie Papier/Jakość umożliwia zmianę ustawień w celu ich dostosowania do rodzaju wydruku. Dostępne są następujące ustawienia:

FastRes 1200: To ustawienie korzysta z funkcji FastRes 1200 w celu zapewnienia wyraźnych szczegółów cienkich linii w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi.
ProRes 1200: To ustawienia zapewnia wydruki ProRes 1200 z wykorzystaniem technologii REt (Resolution Enhancement technology) w celu uzyskania tekstu o lepszej jakości.
HP Color Laserjet 2605 Drukowanie w skali szarości