Automatyczne a ręczne dopasowanie kolorów

Automatyczne a ręczne dopasowanie kolorów


Opcja dopasowania kolorów Automatycznie optymalizuje neutralny szary kolor i poprawy krawędzi każdego elementu w dokumencie. Więcej informacji można znaleźć w pomocy ekranowej do sterownika drukarki.

Uwaga

Ustawienie Automatyczne jest standardowym ustawieniem i jest zalecane do drukowania wszystkich kolorowych dokumentów.

Opcja dopasowania kolorów Ręczne umożliwia dopasowanie neutralnego szarego koloru i poprawę krawędzi tekstu, grafiki i fotografii. Aby uzyskać dostęp do opcji kolorów Ręczne, należy na karcie Kolory kliknąć opcję Ręczne, a następnie opcję Ustawienia.

HP Color Laserjet 2605 Automatyczne a ręczne dopasowanie kolorów