Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki

Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki


W tej sekcji zostały wymienione często używane funkcje drukowania obsługiwane za pomocą sterownika drukarki. (Sterownik drukarki jest elementem oprogramowania, który służy do wysyłania zleceń drukowania do drukarki.) Można tymczasowo zmienić ustawienia dla zleceń drukowania, które są realizowane, gdy program jest nadal otwarty. Można także wprowadzić stałe zmiany w ustawieniach domyślnych; nowe ustawienia będą obowiązywały w danej chwili i w przyszłości.


System operacyjny Tymczasowa zmiana ustawień dla bieżących zleceń drukowania Stała zmiana ustawień domyślnych1 Zmiana ustawień konfiguracji
(Na przykład dodanie opcjonalnego podajnika albo włączenie lub wyłączenie funkcji sterownika, takiej jak „Zezwalaj na ręczne drukowanie dwustronne”)
System Windows 98 Wydanie drugie i Me W menu Plik kliknij polecenie Drukuj, wybierz używaną drukarkę, a następnie kliknij przycisk Właściwości. (Poszczególne kroki można wykonać w inny sposób, lecz przedstawiona metoda jest najbardziej popularna.) Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Kliknij kartę Konfiguruj.
Systemy Windows 2000 i XP (Klasyczne menu Start) W menu Plik kliknij polecenie Drukuj, wybierz używaną drukarkę, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje. (Poszczególne kroki można wykonać w inny sposób, lecz przedstawiona metoda jest najbardziej popularna.) Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki lub Drukarki i faksy. Kliknij prawym przyciskiem ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Preferencje drukowania. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki lub Drukarki i faksy. Kliknij prawym przyciskiem ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Kliknij kartę Konfiguruj.
Windows XP W menu Plik kliknij polecenie Drukuj, wybierz używaną drukarkę, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje. (Poszczególne kroki można wykonać w inny sposób, lecz przedstawiona metoda jest najbardziej popularna.) Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Drukarki i faksy, kliknij prawym przyciskiem nazwę lub ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Preferencje drukowania. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy. Kliknij prawym przyciskiem ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Kliknij kartę Konfiguruj.

1 Dostęp do ustawień domyślnych drukarki może być zastrzeżony.

HP Color Laserjet 2605 Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki