Uzyskiwanie dostępu do sterowników drukarki

Uzyskiwanie dostępu do sterowników drukarki


Sterowniki drukarki można otworzyć na komputerze, stosując jedną z następujących metod.


System operacyjny Aby zmienić ustawienia wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu Aby zmienić domyślne ustawienia zleceń drukowania, na przykład włączyć jako domyślne ustawienie Both Sides (Druk dwustronny) Aby zmienić ustawienia konfiguracji, na przykład dodać opcjonalny podajnik lub włączyć albo wyłączyć funkcję sterownika
System Mac OS X 10.2
1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
2. Zmień żądane ustawienia za pomocą różnych menu rozwijanych.
1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
2. Zmień ustawienia, używając różnych menu rozwijanych, a następnie w menu rozwijanym Wstępne ustawienia kliknij polecenie Zachowaj jako i wpisz nazwę ustawień.

Ustawienia te zostaną zachowane w menu Wstępne ustawienia. Aby korzystać z nowych ustawień, wybieraj opcję ustawień zaprogramowanych za każdym razem po otwarciu programu lub przed drukowaniem.

1. W programie Finder przejdź do menu Idź i kliknij opcję Aplikacje.
2. Otwórz Narzędzia, a następnie otwórz Centrum drukowania.
3. kliknij kolejkę drukowania.
4. W menu Drukarki kliknij polecenie Pokaż informacje.
5. Kliknij menu Opcje instalacyjne.
Uwaga

Ustawienia konfiguracji mogą być niedostępne w trybie klasycznym.

System Mac OS X 10.3 lub 10.4
1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
2. Zmień żądane ustawienia za pomocą różnych menu rozwijanych.
1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
2. Zmień ustawienia, używając różnych menu rozwijanych, a następnie w menu rozwijanym Wstępne ustawienia kliknij polecenie Zachowaj jako i wpisz nazwę ustawień.

Ustawienia te zostaną zachowane w menu Wstępne ustawienia. Aby korzystać z nowych ustawień, wybieraj opcję ustawień zaprogramowanych za każdym razem po otwarciu programu lub przed drukowaniem.

1. Otwórz program Narzędzie konfiguracji drukarki: wybierz dysk twardy, kliknij teczkę Aplikacje, kliknij teczkę Narzędzia, a następnie podwójnie kliknij znaczek Narzędzie konfiguracji drukarki.
2. Kliknij kolejkę drukowania.
3. W menu Drukarki kliknij polecenie Pokaż informacje.
4. Kliknij menu Opcje instalacyjne.
HP Color Laserjet 2605 Uzyskiwanie dostępu do sterowników drukarki