Instalowanie oprogramowania systemu drukowania dla systemu Macintosh dla połączeń bezpośrednich (USB)

Instalowanie oprogramowania systemu drukowania dla systemu Macintosh dla połączeń bezpośrednich (USB)


Ta sekcja przedstawia sposób instalacji oprogramowania do obsługi drukowania dla systemu Mac OS X 10.2 lub nowszego.

Korzystanie z pliku PPD wymaga zainstalowania sterownika Apple PostScript. Należy użyć sterownika Apple PostScript dostarczonego razem z komputerem Macintosh.

Instalowanie oprogramowania do obsługi drukowania
1. Połącz przewodem bezpośrednio port USB drukarki i port USB komputera. Użyj standardowego, dwumetrowego kabla USB.
2. Włóż dysk CD drukarki do napędu CD i uruchom instalatora.

Kliknij podwójnie znaczek dysku CD na biurku.

3. Kliknij podwójnie znaczek Instalator w teczce HP LaserJet Installer.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
Uwaga

System Mac OS X 10.2 i nowsze: Po podłączeniu drukarki do komputera automatycznie tworzone są kolejki USB. Kolejka będzie jednak korzystała z ogólnego pliku PPD, jeśli instalator nie został uruchomiony przed podłączeniem kabla USB. Aby zmienić plik PPD kolejki, otwórz program Centrum drukowania lub Narzędzie konfiguracji drukarki, wybierz odpowiednią kolejkę drukarki, a następnie kliknij przycisk Pokaż informacje, aby otworzyć okno dialogowe Informacje o drukarce. W menu rozwijanym wybierz pozycję Model drukarki, a następnie w menu rozwijanym, w którym wybrana jest pozycja Uniwersalny, wybierz właściwy plik PPD dla drukarki.

5. Wydrukuj stronę testową lub stronę z dowolnego programu, aby upewnić się, że oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane.
HP Color Laserjet 2605 Instalowanie oprogramowania systemu drukowania dla systemu Macintosh dla połączeń bezpośrednich (USB)