Instalowanie oprogramowania do obsługi drukowania w sieci na komputerze Macintosh

Instalowanie oprogramowania do obsługi drukowania w sieci na komputerze Macintosh


W tej części opisano sposób instalacji oprogramowania do obsługi drukowania na komputerach Macintosh. Oprogramowanie to obsługuje system Mac OS X 10.2 lub nowsze.

Oprogramowanie systemu drukowania zawiera następujące elementy:

Pliki opisu drukarki PostScript (PPD, PostScript Printer Description)

Pliki PPD, w połączeniu ze sterownikami drukarki Apple PostScript, umożliwiają dostęp do funkcji drukarki. Program instalacyjny dla plików PPD i innego oprogramowania znajduje się na dysku CD-ROM dostarczonym z drukarką. Należy używać sterownika drukarki Apple PostScript dostarczonego z komputerem.

Macintosh Configure Device

Program Macintosh Configure Device zapewnia dostęp do funkcji, które nie są dostępne w sterowniku drukarki. Korzystając z ekranów z ilustracjami, należy wybrać funkcje drukarki i wykonać następujące czynności związane z drukarką:

Nadanie nazwy drukarce.
Przypisanie drukarki do strefy w sieci.
Przypisanie adresu IP do drukarki.
Konfigurowanie i ustawianie drukarki w celu drukowania w sieci.

Programu Macintosh Configure Device można użyć, jeśli urządzenie korzysta z portu USB lub jest podłączone do sieci TCP/IP.

Aby uzyskać więcej informacji o programie Macintosh Configure Device, zobacz Korzystanie z programu Macintosh Configure Device.

Instalacja sterowników drukarki w systemie Mac OS X 10.2 i nowszych
1. Podłącz kabel sieciowy do drukarki HP Color LaserJet 2605, 2605dn lub 2605dtn i portu sieciowego.
2. Włóż dysk CD do napędu CD-ROM i kliknij podwójnie znaczek dysku CD na biurku.
3. Kliknij podwójnie znaczek Instalator w teczce HP LaserJet Installer.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
5. Na dysku twardym komputera otwórz kolejno Aplikacje, Narzędzia, a następnie Centrum drukowania lub Narzędzie konfiguracji drukarki.
6. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę.
7. Wybierz typ połączenia Rendezvous lub Bonjour.
8. Wybierz drukarkę z listy.
9. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę.
10. Zamknij program Centrum drukowania lub Print Setup Utility, klikając przycisk Zamknij w lewym górnym rogu.
HP Color Laserjet 2605 Instalowanie oprogramowania do obsługi drukowania w sieci na komputerze Macintosh