Tworzenie i stosowanie wstępnych ustawień w systemie Mac OS X

Tworzenie i stosowanie wstępnych ustawień w systemie Mac OS X


Korzystając ze wstępnych ustawień, można zapisać bieżące ustawienia sterownika do ponownego wykorzystania. Na przykład wstępne ustawienia umożliwiają zapisanie ustawień orientacji strony, drukowania dwustronnego i rodzaju papieru.

Aby utworzyć wstępne ustawienie
1. Otwórz sterownik drukarki (zobacz Uzyskiwanie dostępu do sterowników drukarki).
2. Wybierz ustawienia drukowania, z których chcesz korzystać.
3. W polu Wstępne ustawienia kliknij Zachowaj jako…, a następnie wpisz nazwę dla wybranego ustawienia (np. „Raport kwartalny” lub „Stan moich projektów”).
4. Kliknij przycisk OK.
Aby użyć wstępnych ustawień
1. Otwórz sterownik drukarki (zobacz Uzyskiwanie dostępu do sterowników drukarki).
2. Z menu podręcznego Wstępne ustawienia wybierz pożądane ustawienie.
Uwaga

Aby przywrócić domyślne ustawienia sterownika drukarki, wybierz pozycję Standardowe z menu podręcznego Wstępne ustawienia.

HP Color Laserjet 2605 Tworzenie i stosowanie wstępnych ustawień w systemie Mac OS X