Drukowanie strony tytułowej

Drukowanie strony tytułowej


Możliwe jest wydrukowanie oddzielnej strony tytułowej dla dokumentu, która będzie zawierała wybrany tekst (np. „Poufne”).

Aby wydrukować okładkę
1. Otwórz sterownik drukarki (zobacz Uzyskiwanie dostępu do sterowników drukarki).
2. W menu podręcznym Okładka lub Papier/Jakość wybierz opcję drukowania okładki Przed dokumentem lub Po dokumencie.
3. W menu rozwijanym Typ strony tytułowej wybierz tekst, który zostanie wydrukowany na stronie tytułowej.
Uwaga

Aby wydrukować pustą okładkę, wybierz Standarowa jako Rodzaj okładki.

HP Color Laserjet 2605 Drukowanie strony tytułowej