Korzystanie z funkcji w sterowniku drukarki dla komputerów Macintosh

Korzystanie z funkcji w sterowniku drukarki dla komputerów Macintosh


Przy drukowaniu z poziomu programu komputerowego wiele funkcji drukarki jest dostępnych w sterowniku. Pełne informacje na temat funkcji dostępnych w sterowniku drukarki można znaleźć w Pomocy sterownika drukarki. W tym rozdziale zamieszczono opis następujących funkcji:

Uwaga

Ustawienia w sterowniku urządzenia wielofunkcyjnego i programie zwykle zastępują ustawienia wprowadzone w panelu sterowania. Ustawienia programu zwykle zastępują ustawienia sterownika.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP Color Laserjet 2605 Korzystanie z funkcji w sterowniku drukarki dla komputerów Macintosh