Korzystanie z pomocy

Korzystanie z pomocy


Sterownik drukarki zawiera okna dialogowe Pomoc otwierane po kliknięciu przycisku Pomoc w sterowniku drukarki, naciśnięcia klawisza F1 na klawiaturze komputera lub kliknięciu znaku zapytania (?) w prawym górnym rogu okna sterownika drukarki. Okna dialogowe Pomoc zawierają szczegółowe informacje na temat określonego sterownika drukarki. System pomocy sterownika drukarki jest niezależny od systemu pomocy programu.

HP Color Laserjet 2605 Korzystanie z pomocy