Włączanie pamięci

Włączanie pamięci


Jeśli w drukarce zainstalowano nowy moduł pamięci DIMM, wszyscy użytkownicy drukarki w systemie Windows muszą ustawić sterownik drukarki, aby rozpoznał nową pamięć. Komputery Macintosh automatycznie rozpoznają nową pamięć.

Włączanie pamięci w systemie Windows
1. W menu Start wskaż pozycję Ustawienia i kliknij polecenie Drukarki lub Drukarki i faksy.
2. Zaznacz tę drukarkę i wybierz polecenie Właściwości.
3. Na karcie Konfiguracja kliknij przycisk Więcej.
4. W polu Całkowita pamięć wpisz całkowitą ilość zainstalowanej pamięci.
5. Kliknij przycisk OK.
HP Color Laserjet 2605 Włączanie pamięci