Włączanie modułu DIMM z czcionkami w systemie Windows

Włączanie modułu DIMM z czcionkami w systemie Windows


Jeśli w drukarce zainstalowano nowy moduł DIMM z czcionkami, wszyscy użytkownicy drukarki w systemie Windows muszą ustawić sterownik drukarki tak, aby rozpoznał nowy moduł DIMM z czcionkami. Komputery Macintosh automatycznie rozpoznają nowe moduły DIMM z czcionkami.

1. W menu Start wskaż pozycję Ustawienia i kliknij polecenie Drukarki.
2. Zaznacz tę drukarkę i wybierz polecenie Właściwości.
3. Na karcie Konfiguracja kliknij przycisk Więcej.
4. Zaznacz pole wyboru Moduł DIMM z czcionkami.
5. Kliknij przycisk OK.
HP Color Laserjet 2605 Włączanie modułu DIMM z czcionkami w systemie Windows