Sprawdzanie instalacji modułu DIMM

Sprawdzanie instalacji modułu DIMM


Sprawdź, czy moduły DIMM zostały prawidłowo zainstalowane i czy działają.

1. Włącz drukarkę. Sprawdź, czy po zakończeniu sekwencji startowej przez drukarkę świeci się kontrolka Gotowe. Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie, moduł DIMM mógł zostać zainstalowany nieprawidłowo.
2. Wydrukuj stronę konfiguracji, naciskając jednocześnie przyciski HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Sprawdzanie instalacji modułu DIMM (Wybór) i HP Color Laserjet 2605 tcn cancl job Sprawdzanie instalacji modułu DIMM (Anulowanie pracy). (Zostanie wydrukowana strona stanu materiałów eksploatacyjnych oraz, prawdopodobnie, strona konfiguracji programu HP Jetdirect).
3. Sprawdź sekcję Zainstalowane języki i opcje na stronie konfiguracji i porównaj ją ze stroną konfiguracji wydrukowaną przed zainstalowaniem modułu pamięci DIMM.
4. Jeśli ilość rozpoznanej pamięci nie zwiększyła się lub moduł DIMM z czcionkami nie został rozpoznany, mogą występować poniższe warunki:
Moduł pamięci DIMM został nieprawidłowo zainstalowany. Powtórz procedurę instalacji.
Moduł pamięci DIMM może być uszkodzony. Spróbuj zainstalować inny moduł pamięci DIMM.
5. Po prawidłowym zainstalowaniu modułu DIMM przejdź do sekcji Włączanie pamięci, jeśli zainstalowano moduł pamięci DIMM, lub do sekcji Włączanie modułu DIMM z czcionkami w systemie Windows, jeśli zainstalowano moduł DIMM z czcionkami.
HP Color Laserjet 2605 Sprawdzanie instalacji modułu DIMM