Miejsca występowania zacięć

Miejsca występowania zacięć


Zacięcia papieru mogą wystąpić w następujących miejscach:

Wewnątrz drukarki. Zobacz Usuwanie zacięć występujących wewnątrz drukarki.
W miejscu podawania papieru. Zobacz Usuwanie zacięć w podajniku 2 lub opcjonalnym podajniku 3.
W miejscu odbioru papieru. Zobacz Usuwanie zacięć z podajnika górnego (model HP Color LaserJet 2605).

Znajdź i usuń zacięcie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na następnych stronach. W przypadku trudności ze zlokalizowaniem zacięcia należy w pierwszej kolejności zajrzeć do wnętrza drukarki.

Po wystąpieniu zacięcia w drukarce może pozostać sypki toner. Problem ten powinien rozwiązać się sam po wydrukowaniu kilku kolejnych stron.

Informacje w poniższych sekcjach odpowiadają miejscu wystąpienia zacięcia się papieru. Poniższych procedur należy użyć, aby usunąć zacięcie. W każdym przypadku należy chwycić arkusz zaciętego papieru za obydwa narożniki i powoli go wyciągnąć.

HP Color Laserjet 2605 Miejsca występowania zacięć