Lista kontrolna rozwiązywania problemów

Lista kontrolna rozwiązywania problemów


Podczas rozwiązywania problemów z drukarką należy wykonać poniższe kroki.


Numer kroku Krok weryfikacji Możliwe problemy Rozwiązania
1 Czy włączono zasilanie?
Po podłączeniu drukarki do uziemionego źródła zasilania na panelu sterowania pojawi się komunikat Hewlett-Packard, a kontrolki Gotowe i Uwaga będą migać. Następnie na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat INICJALIZACJA…, a następnie GOTOWY; w tym czasie będzie się świecić tylko zielona kontrolka.
Brak zasilania spowodowany uszkodzeniem źródła zasilania, kabla, przełącznika lub utrwalacza.
1. Sprawdź, czy drukarka jest podłączona.
2. Sprawdź, czy przewód zasilania jest sprawny, a przełącznik zasilania włączony.
3. Sprawdź źródło zasilania, podłączając drukarkę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego lub innego źródła prądu.
4. Sprawdź gniazdko lub podłącz do niego inne urządzenie, aby sprawdzić, czy gniazdko działa.
2 Czy na panelu sterowania wyświetlony został komunikat GOTOWY ?
Panel sterowania powinien działać bez komunikatów o błędach.
Na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat o błędzie. Aby uzyskać listę typowych komunikatów, która pomoże w usunięciu błędu, zobacz Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania.
Jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się z Działem obsługi klienta firmy HP. Zobacz Dział obsługi klienta firmy HP lub informacje na ulotce dotyczącej pomocy technicznej dołączonej do drukarki.
3 Czy strony informacyjne są drukowane?
Wydrukuj stronę konfiguracyjną.
Na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat o błędzie. Aby uzyskać listę typowych komunikatów, która pomoże w usunięciu błędu, zobacz Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania.
Materiały z trudem przesuwają się po ścieżce papieru drukarki. Oczyść ścieżkę papieru.
Niska jakość wydruku. Zobacz Problemy z jakością wydruku.
Jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się z Działem obsługi klienta firmy HP. Zobacz Dział obsługi klienta firmy HP lub informacje na ulotce dotyczącej pomocy technicznej dołączonej do drukarki.
4 Czy drukarka drukuje dane z komputera?
Podłącz kabel sieciowy lub USB do drukarki i komputera. Korzystając z edytora tekstu, wyślij zlecenie drukowania do drukarki.
Oprogramowanie nie jest zainstalowane prawidłowo lub wystąpił błąd podczas instalacji oprogramowania. Odinstaluj i ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki. Sprawdź, czy używasz prawidłowej procedury instalacyjnej i prawidłowych ustawień portu.
Kabel jest niepoprawnie podłączony. Ponownie podłącz kabel.
Wybrano niewłaściwy sterownik. Wybierz prawidłowy sterownik.
Inne urządzenia zostały podłączone do portu USB. Odłącz inne urządzenia i ponów próbę drukowania.
Powstał problem ze sterownikiem portu w systemie Microsoft Windows. Odinstaluj i ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki. Sprawdź, czy używasz prawidłowej procedury instalacyjnej i prawidłowych ustawień portu.
Jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się z Działem obsługi klienta firmy HP. Zobacz Dział obsługi klienta firmy HP lub informacje na ulotce dotyczącej pomocy technicznej dołączonej do drukarki.  
5 Czy drukarka rozpoznaje kartę pamięci i może z niej drukować?
Włóż kartę pamięci i wydrukuj stronę indeksu.
Drukarka nie rozpoznaje karty. Wyjmij kartę i ponownie włóż ją do gniazda karty pamięci. Upewnij się, że karta pamięci jest całkowicie włożona do gniazda.
Upewnij się, że ten rodzaj kart pamięci jest obsługiwany.
Upewnij się, że do gniazd włożona jest tylko jedna karta pamięci.
Drukarka nie drukuje niektórych obrazów. Upewnij się, że pliki na karcie pamięci mają właściwy format. Drukarka rozpoznaje jedynie pliki JPEG w formacie SRGB.
HP Color Laserjet 2605 Lista kontrolna rozwiązywania problemów