Wskazówki dotyczące materiałów drukarskich

Wskazówki dotyczące materiałów drukarskich


W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy upewnić się, że papier jest dobrej jakości, nie jest pocięty, podarty, pogięty, poplamiony, nie znajdują się na nim zszywki, zanieczyszczenia ani kurz, nie jest pomarszczony, zniszczony ani nie ma zagiętych brzegów.
Najlepszą jakość wydruku w kolorze uzyskuje się na papierze gładkim. Stosowanie gładkiego materiału daje zazwyczaj lepsze wyniki.
W przypadku braku pewności co do rodzaju załadowanego papieru (na przykład papier dokumentowy lub makulaturowy) należy sprawdzić, czy stosownych informacji nie ma na etykiecie opakowania papieru.
Nie należy używać materiałów przeznaczonych tylko do drukarek atramentowych. Użyj materiału przeznaczonego do kolorowych drukarek laserowych.
Nie stosuj papieru firmowego z nadrukiem wykonanym przy użyciu niskotemperaturowych tuszów stosowanych w niektórych rodzajach termografii.
Nie używaj papieru firmowego z wypukłym lub wytłaczanym wzorem.
Przy zespalaniu toneru z papierem wykorzystywana jest wysoka temperatura i ciśnienie. Należy upewnić się, że papiery kolorowe lub formularze z nadrukiem są zadrukowane tuszem wytrzymałym na temperaturę utrwalania (210°C przez 0,2 sekundy).
OSTROŻNIE

Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować zacięcia papieru lub uszkodzenie drukarki.

HP Color Laserjet 2605 Wskazówki dotyczące materiałów drukarskich