Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi

Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi


W tej części opisano problemy, które mogą się pojawić przy drukowaniu w kolorze.


Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Wydruki są czarno-białe, a powinny być kolorowe.
HP Color Laserjet 2605 4c blwhite Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi
Nie wybrano trybu koloru w używanym programie lub w sterowniku drukarki. Wybierz tryb koloru zamiast skali szarości.
Prawdopodobnie nie wybrano prawidłowego sterownika drukarki w programie. Wybierz prawidłowy sterownik drukarki.
Prawdopodobnie drukarka została nieprawidłowo skonfigurowana. Wydrukuj stronę konfiguracyjną. Jeśli strona konfiguracji nie zawiera kolorów, skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Zobacz Dział obsługi klienta firmy HP lub informacje na ulotce dotyczącej pomocy technicznej dołączonej do drukarki.

Co najmniej jeden kolor nie jest drukowany lub jest niedokładnie odwzorowany.
HP Color Laserjet 2605 4c clmissing Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi
Na kasetach drukujących może nadal znajdować się taśma zabezpieczająca. Upewnij się, że taśma zabezpieczająca została całkowicie usunięta z kaset drukujących.
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP. Użyj innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Prawdopodobnie drukarka pracuje w środowisku o zbyt wysokiej wilgotności. Sprawdź, czy środowisko pracy drukarki jest zgodne z wymaganiami wilgotności określonymi w specyfikacjach.
Możliwy niski poziom toneru w jednej lub kilku kasetach drukujących. W przypadku korzystania z kaset drukujących innego producenta na panelu sterowania drukarki ani w programie HP ToolboxFX nie będą wyświetlane żadne komunikaty. Wymień wszystkie zużyte kasety drukujące.
Ustawienia wprowadzone za pomocą panelu sterowania zastępują wszystkie pozostałe. Wymień kasety drukujące puste lub z małą ilością toneru.
Po zainstalowaniu nowej kasety drukującej kolor drukowany jest nierówno.
HP Color Laserjet 2605 4c cl random Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi
W innej kasecie może kończyć się toner. W przypadku korzystania z kasety drukującej innej firmy użytkownik nie jest powiadamiany o niskim poziomie tonera lub zużyciu kasety. Wyjmij kasetę drukującą odpowiadającą kolorowi drukowanemu nieprawidłowo i zainstaluj ją ponownie.
Ustawienia wprowadzone za pomocą panelu sterowania zastępują wszystkie pozostałe. Wymień kasety drukujące puste lub z małą ilością toneru.
Kolory na wydruku są inne niż kolory widoczne na ekranie.
HP Color Laserjet 2605 4c cl print pc Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi
Kolory na monitorze komputera mogą różnić się od wydrukowanych. Wybierz opcję Dopasowanie do ekranu na karcie Kolor w sterowniku drukarki.
Jeśli bardzo jasne lub bardzo ciemne kolory na ekranie nie są drukowane, to być może program interpretuje jedne jako białe a drugie jako czarne. Jeśli to możliwe, należy unikać używania bardzo jasnych lub bardzo ciemnych kolorów.
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP. Użyj innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Wykończenie wydruku jest nierówne.
HP Color Laserjet 2605 4cl finish Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi
Materiał może być zbyt szorstki. Spróbuj użyć gładkiego papieru lub materiału, na przykład wysokiej jakości papieru do kolorowych drukarek laserowych. Stosowanie gładkiego materiału daje zazwyczaj lepsze wyniki.
HP Color Laserjet 2605 Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi