Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania

Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania


Poniższe przykłady przedstawiają papier formatu Letter, który przeszedł przez drukarkę krótszą krawędzią do przodu. W przykładach tych przedstawiono problemy, które mają wpływ na wszystkie drukowane strony, niezależnie od tego, czy są to wydruki w kolorze, czy też czarno-białe. Na kolejnych stronach podano typowe przyczyny problemów oraz ich rozwiązania.


Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Wydruk ma jasne lub wyblakłe obszary.
HP Color Laserjet 2605 4 vfade Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP. Używaj materiałów zgodnych ze specyfikacjami firmy HP.
Możliwy niski poziom toneru w jednej lub kilku kasetach drukujących. W przypadku korzystania z kaset drukujących innego producenta, na panelu sterowania drukarki ani w programie HP ToolboxFX nie będą wyświetlane żadne komunikaty. Wymień wszystkie zużyte kasety drukujące. Zobacz Zmiana kaset drukujących.
Jeśli w kasetach drukujących nie brakuje toneru, wyjmij pojedynczo kasety drukujące i sprawdź na każdej z nich, czy nie została uszkodzona rolka toneru. W takim przypadku wymień kasetę drukującą.
  Wydrukuj stronę stanu materiałów eksploatacyjnych, aby sprawdzić pozostałą żywotność. Zobacz Strona stanu materiałów eksploatacyjnych.
Pojawianie się plam toneru.
HP Color Laserjet 2605 4 specs Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP. Używaj materiałów zgodnych ze specyfikacjami firmy HP.
Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. Oczyść ścieżkę papieru. Patrz pomoc ekranowa programu HP ToolboxFX.
Pojawianie się ubytków.
HP Color Laserjet 2605 4 drpout Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Arkusz materiału może być wadliwy. Spróbuj ponownie wydrukować zlecenie.
Zawartość wilgoci w papierze jest nierównomierna lub na powierzchni papieru znajdują się wilgotne plamy. Spróbuj użyć innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Partia papieru jest wadliwa. Podczas procesu produkcyjnego powstały obszary, które nie przyswajają toneru. Spróbuj użyć innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Na stronie pojawiają się pionowe smugi lub paski.
HP Color Laserjet 2605 4 vlines Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Możliwy niski poziom toneru lub uszkodzenie w jednej lub kilku kasetach drukujących. W przypadku korzystania z kaset drukujących innego producenta na panelu sterowania drukarki ani w programie HP ToolboxFX nie będą wyświetlane żadne komunikaty. Wymień wszystkie zużyte kasety drukujące.
Zbyt duża ilość tonera w tle.
HP Color Laserjet 2605 4 gray Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP. Użyj papieru o mniejszej gramaturze.
Bardzo niska wilgotność może zwiększyć poziom szarości tła wydruków. Sprawdź warunki pracy drukarki.
Możliwy niski poziom toneru w jednej lub kilku kasetach drukujących. W przypadku korzystania z kaset drukujących innego producenta na panelu sterowania drukarki ani w programie HP ToolboxFX nie będą wyświetlane żadne komunikaty. Wymień wszystkie zużyte kasety drukujące.
Na materiale pojawia się rozmazany toner.
HP Color Laserjet 2605 4 smear Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP. Używaj materiałów zgodnych ze specyfikacjami firmy HP.
Jeżeli smugi toneru występują na górnej krawędzi papieru, oznacza to, że prowadnice materiału są brudne lub że na ścieżce papieru występują zanieczyszczenia. Oczyść prowadnice materiałów i ścieżkę papieru.
Po dotknięciu toner łatwo się rozmazuje.
HP Color Laserjet 2605 4 loose Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Ustawiony w drukarce rodzaj materiałów jest niezgodny z rodzajem materiału, na którym chcesz drukować. W sterowniku drukarki wybierz kartę Papier i ustaw opcję Rodzaj, aby odpowiadała rodzajowi papieru, na którym odbywa się drukowanie. Kiedy używany jest papier o większej gramaturze, prędkość drukowania może być mniejsza.
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP. Używaj materiałów zgodnych ze specyfikacjami firmy HP.
Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. Wyczyść drukarkę.
Jeżeli na drukowanej stronie powtarzają się w równych odstępach znaki:
HP Color Laserjet 2605 4 reps Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Ustawiony w drukarce rodzaj materiałów jest niezgodny z rodzajem materiału, na którym chcesz drukować. W sterowniku drukarki wybierz kartę Papier i ustaw Rodzaj na odpowiadający rodzajowi papieru, na którym odbywa się drukowanie. Kiedy używany jest papier o większej gramaturze, prędkość drukowania może być mniejsza.
Na wewnętrznych częściach drukarki może znajdować się toner. Po wydrukowaniu kilku kolejnych stron problem powinien rozwiązać się samoistnie.
Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. Wyczyść drukarkę.
Utrwalacz może być uszkodzony lub zabrudzony. Wyczyść ją, używając instrukcji w programie narzędziowym HP ToolboxFX.
Skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Zobacz Dział obsługi klienta firmy HP lub informacje na ulotce dotyczącej pomocy technicznej dołączonej do drukarki.
Może występować problem z kasetą drukującą. Aby określić, w której kasecie drukującej wystąpił problem, wydrukuj stronę diagnostyki PQ z programu HP ToolboxFX.
Jeżeli na niezadrukowanej stronie powtarzają się w równych odstępach znaki:
HP Color Laserjet 2605 4 rdef bkpg Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Na wewnętrznych częściach drukarki może znajdować się toner. Po wydrukowaniu kilku kolejnych stron problem powinien rozwiązać się samoistnie.
Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. Wyczyść drukarkę.
Utrwalacz może być uszkodzony lub zabrudzony. Wyczyść ją, używając instrukcji w programie narzędziowym HP ToolboxFX.
Skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Zobacz Dział obsługi klienta firmy HP lub informacje na ulotce dotyczącej pomocy technicznej dołączonej do drukarki.
Wydrukowana strona zawiera zniekształcone znaki.
HP Color Laserjet 2605 4 wavy Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP. Użyj innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Jeżeli znaki są zniekształcone, wydają się faliste, może to wskazywać na potrzebę naprawy laserowego skanera. Sprawdź, czy problem ten pojawia się również na stronie Konfiguracja. Jeśli tak, skontaktuj się z Działem obsługi klienta firmy HP. Zobacz Dział obsługi klienta firmy HP lub informacje na ulotce dotyczącej pomocy technicznej dołączonej do drukarki.
Wydrukowana strona jest zwinięta lub pofalowana.
HP Color Laserjet 2605 4 curl Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Ustawiony w drukarce rodzaj materiałów jest niezgodny z rodzajem materiału, na którym chcesz drukować. W sterowniku drukarki wybierz kartę Papier i ustaw Rodzaj na odpowiadający rodzajowi papieru, na którym odbywa się drukowanie. Kiedy używany jest papier o większej gramaturze, prędkość drukowania może być mniejsza.
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP. Użyj innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Wysoka temperatura i wilgotność mogą powodować zwijanie się papieru. Sprawdź warunki pracy drukarki.
Tekst lub grafika na wydrukowanej stronie są przekrzywione.
HP Color Laserjet 2605 4 skew Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Materiały mogą być nieprawidłowo załadowane. Sprawdź, czy papier lub inny materiał został włożony poprawnie oraz czy prowadnice materiału nie są ustawione zbyt ciasno ani zbyt luźno w stosunku do stosu papieru. Zobacz Wkładanie do podajników.
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP. Użyj innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Wydrukowana strona zawiera zmarszczenia lub zgniecenia.
HP Color Laserjet 2605 4 crease Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Materiały mogą być nieprawidłowo załadowane. Upewnij się, że materiał został poprawnie załadowany i że prowadnice materiału nie są ustawione zbyt ciasno ani zbyt luźno wokół stosu papieru. Zobacz Wkładanie do podajników.
Odwróć stos papieru w podajniku lub spróbuj obrócić papier w podajniku o 180°.
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP. Użyj innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Wokół wydrukowanych znaków pojawia się toner.
HP Color Laserjet 2605 4 scattr Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Materiały mogą być nieprawidłowo załadowane. Odwróć plik papieru w podajniku.
Jeżeli wokół znaków gromadzi się zbyt duża ilość toneru, przyczyną może być papier, który charakteryzuje się słabym przyjmowaniem toneru. Użyj innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Obraz, który znajduje się w górnej części strony (czarny) pojawia się także niżej na stronie (w szarym polu).
HP Color Laserjet 2605 4 ghost2 Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Ustawienia oprogramowania mogą wpływać na drukowanie obrazu. W używanym programie zmień ton (zaciemnienie) pola, w którym pojawia się powtórzony obraz.
W używanym programie obróć całą stronę o 180°, aby najpierw został wydrukowany jaśniejszy obraz.
Kolejność drukowania obrazów może mieć wpływ na wydruk. Zmień kolejność drukowania obrazów. Na przykład jaśniejszy obraz umieść w górnej części strony, a ciemniejszy w dolnej.
Przepięcia prądu mogą mieć wpływ na drukarkę. Jeżeli problem pojawi się w zadaniu drukowania w późniejszym czasie, wyłącz drukarkę na 10 minut, a następnie włącz ją i ponownie wydrukuj dokument.
HP Color Laserjet 2605 Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania