Lista kontrolna jakości wydruku

Lista kontrolna jakości wydruku


Ogólne problemy z jakością wydruku można rozwiązać, korzystając z poniższej listy kontrolnej:

1. Sprawdź, czy papier lub materiał używany podczas drukowania odpowiada specyfikacjom. Stosowanie gładkiego papieru daje zazwyczaj lepsze rezultaty.
2. W przypadku korzystania z materiałów specjalnych, na przykład nalepek, folii, papieru firmowego lub błyszczącego, należy pamiętać o drukowaniu według rodzaju.
3. Usuń osad toneru i wydrukuj stronę czyszczącą. Zobacz Usuwanie osadu toneru.
4. Wydrukuj na drukarce stronę konfiguracji oraz stronę stanu materiałów eksploatacyjnych. Zobacz Strony i raporty urządzenia.
Na stronie stanu materiałów eksploatacyjnych sprawdź, czy któregoś z nich nie zaczyna brakować lub czy całkiem się nie wyczerpał. Użytkownik nie jest informowany o stanie materiałów eksploatacyjnych innego producenta.
Jeśli strony nie są drukowane poprawnie, problem prawdopodobnie związany jest ze sprzętem. Skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Zobacz Dział obsługi klienta firmy HP lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.
5. Wydrukuj stronę demonstracyjną, korzystając z programu HP ToolboxFX. Jeśli drukarka drukuje, problem związany jest ze sterownikiem drukarki. Spróbuj drukować, korzystając z innego sterownika drukarki. Jeśli na przykład korzystasz ze sterownika PCL 6, spróbuj drukować przy użyciu sterownika PS.

Aby zainstalować sterownik PS, skorzystaj z kreatora dodawania drukarki w oknie dialogowym Drukarki (lub Drukarki i faksy w systemie Windows XP).

6. Spróbuj wydrukować dokument z innego programu. Jeśli strona drukowana jest prawidłowo, problem związany jest z programem, z którego drukujesz.
7. Uruchom ponownie komputer oraz drukarkę i spróbuj wydrukować raz jeszcze. Jeśli to nie pomoże, wybierz jedną z poniższych opcji:
W przypadku gdy problem dotyczy wszystkich drukowanych stron, patrz Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania.
W przypadku gdy problem dotyczy wyłącznie stron drukowanych w kolorze, patrz Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi.
HP Color Laserjet 2605 Lista kontrolna jakości wydruku