Strona konfiguracji

Strona konfiguracji


Strona konfiguracji przedstawia bieżące ustawienia i właściwości drukarki. Przy użyciu tej strony można sprawdzić rejestrację kolorowych płaszczyzn i półcieni kasety drukującej. Stronę konfiguracji można wydrukować z drukarki lub z programu HP ToolboxFX.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat strony konfiguracji, zobacz Strona konfiguracji.

HP Color Laserjet 2605 Strona konfiguracji