Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych


Przywrócenie ustawień domyślnych powoduje powrót wszystkich ustawień do ich fabrycznych wartości domyślnych.

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne
1. Użyj przycisku HP Color Laserjet 2605 y arrow left Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych (Strzałka w lewo) lub HP Color Laserjet 2605 y arrow right Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych (Strzałka w prawo), aby wybrać OBSŁUGA, a następnie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych (Wybór).
2. Użyj przycisku HP Color Laserjet 2605 y arrow left Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych (Strzałka w lewo) lub HP Color Laserjet 2605 y arrow right Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych (Strzałka w prawo), aby wybrać PRZYW USTW STAND, a następnie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych (Wybór).

Drukarka zostanie automatycznie ponownie uruchomiona.

HP Color Laserjet 2605 Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych