Czyszczenie ścieżki papieru

Czyszczenie ścieżki papieru


Drukarka dysponuje specjalnym trybem czyszczenia, umożliwiającym czyszczenie ścieżki papieru.

Uwaga

Jeśli masz dostęp do programu HP ToolboxFX, firma HP zaleca czyszczenie ścieżki papieru za pomocą programu HP ToolboxFX.

Aby oczyścić ścieżkę papieru
1. Użyj przycisku HP Color Laserjet 2605 y arrow left Czyszczenie ścieżki papieru (Strzałka w lewo) lub HP Color Laserjet 2605 y arrow right Czyszczenie ścieżki papieru (Strzałka w prawo), aby wybrać OBSŁUGA, a następnie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Czyszczenie ścieżki papieru (Wybór).
2. Użyj przycisku HP Color Laserjet 2605 y arrow left Czyszczenie ścieżki papieru (Strzałka w lewo) lub HP Color Laserjet 2605 y arrow right Czyszczenie ścieżki papieru (Strzałka w prawo), aby wybrać TRYB CZYSZCZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Czyszczenie ścieżki papieru (Wybór).

Strona wolno przesuwa się przez drukarkę. Po zakończeniu procesu stronę możesz wyrzucić.

3. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu załaduj zwykły papier formatu letter lub A4.
4. Ponownie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Czyszczenie ścieżki papieru (Wybór), aby potwierdzić rozpoczęcie procesu czyszczenia.

Strona wolno przesuwa się przez drukarkę. Po zakończeniu procesu stronę możesz wyrzucić.

HP Color Laserjet 2605 Czyszczenie ścieżki papieru