Aby wyświetlić program HP ToolboxFX

Aby wyświetlić program HP ToolboxFX


Otwórz program HP ToolboxFX w jeden z następujących sposobów:

Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę HP ToolboxFX.
W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Programy (lub Wszystkie programy w systemie Windows XP), kliknij polecenie HP, kliknij polecenie HP Color LaserJet 2605 series, a następnie kliknij polecenie HP ToolboxFX.
HP Color Laserjet 2605 Aby wyświetlić program HP ToolboxFX