Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze

Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze


Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze są wyświetlane tymczasowo i może być wymagane ich potwierdzenie przez naciśnięcie przycisku HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (Wybór), aby kontynuować lub przycisku HP Color Laserjet 2605 tcn cancl job Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (Anulowanie pracy) w celu anulowania zadania. Niektóre ostrzeżenia mogą być powodem nieukończenia zadania lub wpływać na jakość wydruku. Jeżeli alarm lub komunikat ostrzegawczy jest związany z drukowaniem i włączona jest funkcja autokontynuacji, drukarka będzie usiłowała wznowić zlecenie drukowania, gdy w ciągu 10 sekund nie nastąpi potwierdzenie.

Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze 
Komunikat na panelu sterowania Opis Zalecane działanie
10.000x Błąd materiałów eksploatacyjnych Elektroniczna etykieta jest nieczytelna lub kaseta drukująca jest nieprawidłowo zainstalowana.
1. Ponownie zainstaluj kasetę drukującą.
2. Wyłącz i ponownie włącz drukarkę.
3. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wymień kasetę.
BŁĄD DRUKU
NACIŚNIJ HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Wydrukowane strony zostały niepoprawnie umieszczone na papierze. Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (Wybór) na panelu sterowania.
BŁĄD KOMUNIK.
Z NAPĘDEM
W drukarce wystąpił wewnętrzny błąd komunikacji. Jest to tylko komunikat ostrzegawczy. Może mieć wpływ na wynik zadania.
BŁĄD MECHANIZMU
NACIŚNIJ HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Wystąpił wewnętrzny błąd drukarki. NACIŚNIJ HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze, aby wznowić wykonywanie zadania.
BŁĄD URZĄDZENIA
NACIŚNIJ HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Wystąpił wewnętrzny błąd drukarki. Naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (Wybór), aby wznowić wykonywanie zadania.
Fotografie nie zostały
odnalezione
Wybrano obraz, który wcześniej usunięto.
Obraz oznaczony na arkuszu dymków został usunięty.
Karta pamięci została wyjęta z gniazda pamięci.
Włóż ponownie kartę i ponownie wybierz obraz.
KARTA PAMIĘCI
JEST Z TYŁU
Karta pamięci została włożona odwrotnie do gniazda karty pamięci. Wyjmij, odwróć i ponownie włóż kartę.
MAŁO PAMIĘCI
NACIŚNIJ HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Pamięć drukarki została prawie całkowicie zapełniona. Poczekaj, aż drukarka zakończy zadanie lub naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (Wybór), aby anulować zadanie.
Podziel zadanie na kilka mniejszych, zawierających mniej stron.
NIEAUTORYZOWANA Z ŻÓŁTYM
NIEAUTORYZOWANA Z PURPUROWYM
NIEAUTORYZOWANA Z TURKUSOWYM
NIEAUTORYZOWANA Z CZARNYM
Zainstalowano nowy materiał eksploatacyjny, którego producentem nie jest firma HP. Na panelu sterowania wyświetlany jest jeden z czterech komunikatów do momentu zainstalowania materiałów eksploatacyjnych firmy HP lub naciśnięcia przycisku HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (Wybór). Jeśli materiał eksploatacyjny został zakupiony jako produkt firmy HP, skontaktuj się z infolinią firmy HP przeznaczoną do zgłaszania oszustw, pod numerem 1-877-219-3183. Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem materiałów eksploatacyjnych innego producenta nie podlegają gwarancji firmy HP.
Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (Wybór).
Nieobsługiwane
KARTĘ PAMIĘCI
Rodzaj włożonej karty pamięci nie jest obsługiwany. Włóż kartę, która jest obsługiwana.
NIEOCZEK. ROZM.
W PODAJNIKU 1
na zmianę z komunikatem
Załaduj [ROZMIAR]
Naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze,
Papier, na którym wydrukowano zadanie, ma rozmiar inny niż oczekiwano. Włóż papier określonego typu i formatu do wskazanego podajnika.
NIEOCZEK. ROZM.
W PODAJNIKU 2
na zmianę z komunikatem
Załaduj [ROZMIAR]
Naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze,
Papier, na którym wydrukowano zadanie, ma rozmiar inny niż oczekiwano. Włóż papier określonego typu i formatu do wskazanego podajnika.
NIEOCZEK. ROZM.
W PODAJNIKU 3
na zmianę z komunikatem
Załaduj [ROZMIAR]
Naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze,
Papier, na którym wydrukowano zadanie, ma rozmiar inny niż oczekiwano. Włóż papier określonego typu i formatu do wskazanego podajnika.
NIE POBRANO PAP.
NACIŚNIJ HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Aparat drukowania nie mógł pobrać części materiałów. Sprawdź, czy materiały zostały odpowiednio włożone do podajnika 1. Upewnij się, że ogranicznik długości papieru w podajniku 2 lub opcjonalnym podajniku 3 jest ustawiony w pozycji właściwej dla używanych materiałów.
Załaduj ponownie materiały do podajnika i naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (Wybór), aby kontynuować wykonywanie zadania.
Jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się z Działem obsługi klienta firmy HP. Zobacz Dział obsługi klienta firmy HP lub informacje na ulotce dotyczącej pomocy technicznej dołączonej do drukarki.
NIEPR. STEROWNIK
NACIŚNIJ HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Używasz właściwego sterownika drukarki. Ponownie wybierz sterownik drukarki odpowiedni dla danej drukarki.
NIEZNANY BŁĄD
KARTY PAMIĘCI
Niniejszy problem dotyczy albo karty pamięci, albo czytnika kart pamięci w drukarce. Włóż ponownie kartę. Jeśli błąd nadal występuje, włóż inną kartę.
Jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się z Działem obsługi klienta firmy HP. Zobacz Dział obsługi klienta firmy HP lub informacje na ulotce dotyczącej pomocy technicznej dołączonej do drukarki.
OCZEK. ZAD.
FOTOGR.
Drugie zadanie fotograficzne zostało rozpoczęte przed ukończeniem pierwszego zadania. Nie są wymagane żadne czynności. Komunikat zniknie po ukończeniu pierwszego zadania.
OTWAR. DRZWICZKI Drzwiczki drukarki są otwarte. Aby kontynuować drukowanie, drzwiczki muszą być zamknięte.
RĘCZNY PODAJNIK
NACIŚNIJ HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
na zmianę z komunikatem
ZAŁADUJ TACĘ 1
[TYP]/[ROZMIAR]
Drukarka oczekuje na papier we wskazanym podajniku. Włóż papier zgodnie ze wskazaniem.
STR. ZA TRUDNA
NACIŚNIJ HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Strona jest zbyt złożona, aby drukarka mogą ją przetworzyć. Naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (Wybór) i spróbuj ponownie wydrukować stronę.
W przypadku zadań wielostronicowych wydrukuj każdą stronę oddzielnie.
TYLKO 1 KARTA
PAMIĘCI NA RAZ
Włożono więcej niż jedną kartę pamięci. Wyjmij wszystkie karty pamięci oprócz jednej.
WSTAW
KARTĘ PAMIĘCI
W gnieździe pamięci nie ma karty lub jest ona niedokładnie włożona. Włóż kartę lub upewnij się, że została dokładnie włożona.
WYMIEŃ MATERIAŁY
ZASTĄP UŻYWANE
Poziom materiałów eksploatacyjnych jest niski i użycie opcji Zastąp może spowodować uzyskanie wydruku niskiej jakości. Należy wymienić kasetę, w której ilość toneru jest niewystarczająca.
ZACIĘCIE W
OBSZARZE KASETY
na zmianę z komunikatem
USUŃ ZACIĘCIE,
I NACIŚNIJ HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Wystąpiło zacięcie papieru w obszarze kasety. Otwórz drzwiczki i usuń zacięcie, a następnie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (Wybór) na panelu sterowania.
ZACIĘCIE W
PODAJNIKU 1
na zmianę z komunikatem
USUŃ ZACIĘCIE,
I NACIŚNIJ HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Wystąpiło zacięcie papieru w podajniku 1. Usuń zacięcie, a następnie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (Wybór) na panelu sterowania.
ZACIĘCIE W
PODAJNIKU 2
na zmianę z komunikatem
USUŃ ZACIĘCIE,
I NACIŚNIJ HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Wystąpiło zacięcie papieru w podajniku 2. Usuń zacięcie, a następnie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (Wybór) na panelu sterowania.
ZACIĘCIE W
PODAJNIKU 3
na zmianę z komunikatem
USUŃ ZACIĘCIE,
I NACIŚNIJ HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Wystąpiło zacięcie papieru w podajniku 3. Usuń zacięcie, a następnie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (Wybór) na panelu sterowania.
ZACIĘCIE W
POJEMNIKU WYJŚC.
na zmianę z komunikatem
USUŃ ZACIĘCIE,
I NACIŚNIJ HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Wystąpiło zacięcie papieru w pojemniku wyjściowym. Otwórz drzwiczki i usuń zacięcie, a następnie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (Wybór) na panelu sterowania.
ZACIĘCIE W
ŚCIEŻCE PAPIERU
na zmianę z komunikatem
USUŃ ZACIĘCIE,
I NACIŚNIJ HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Wystąpiło zacięcie papieru w ścieżce papieru. Otwórz drzwiczki i usuń zacięcie, a następnie naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (Wybór) na panelu sterowania.
ZAŁADUJ PAPIER W drukarce nie ma papieru. Włóż papier.
Załaduj podajnik X
[TYP]/[ROZMIAR]
Drukarka przetwarza zadanie, ale wskazany podajnik jest pusty lub nie zawiera wymaganych materiałów. Włóż papier określonego typu i formatu do podajnika, który został wskazany na panelu sterowania.
Załaduj podajnik X
Naciśnij przycisk HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze,
Drukarka przetworzyła pierwszą stronę dwustronnego zlecenia drukowania i monituje użytkownika o włożenie papieru dla drugiej strony. Włóż zadrukowaną stronę z pojemnika wyjściowego do podajnika, który został wskazany na panelu sterowania.
HP Color Laserjet 2605 Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze