Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania

Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania


Większość komunikatów wyświetlanych na panelu sterowania jest przeznaczonych do prowadzenia użytkownika przez typowe czynności. Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania wskazują stan bieżącej operacji oraz, w razie potrzeby, licznik stron wyświetlany w drugim wierszu wyświetlacza. Gdy urządzenie drukuje dane, stan ten jest wskazywany przez komunikaty wyświetlane na panelu sterowania. Ponadto komunikaty alarmowe, komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędach krytycznych wskazują wystąpienie sytuacji, które mogą wymagać działania użytkownika.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP Color Laserjet 2605 Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania